Horta do Noroeste ten 5 cometidos:

 

1.- Promoción das produccións hortícolas do territorio dentro do mesmo e hacia outros ámbitos.

 

2.- Poñer en valor o potencial agronómico da zona apoiando novas iniciativas xeradoras de emprego.

 

3.- Fomentar o aproveitamento dos recursos e a investigación de novos cultivos , novos sistemas de producción, transformación e distribución.

 

4.- Formación dos profesionais nos ámbitos da producción, transformación e distribución dos productos agroalimentarios nun marco de sustentabilidade económica e social.

 

5.- Divulgación de novas técnicas e novos cultivos ao territorio.